سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • کارگروه pos
    • انجمن مباحثه
    • فهرست جلسات برگزارشده
     عنوان جلسه تاریخ ساعت
     سومین نشست کارگروه POS ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ 18:00 تا 20:00
     دومین نشست کارگروه POS ۱۳۹۱/۰۳/۲۹ 14:00 تا 16:00
     اولین نشست کارگزوه pos ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ 14:00 تا 16:00
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان