سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • آموزش و پژوهش

     آموزش و پژوهش کشوری

     برنامه جلسات

     جلسات اولیه به صورت دو بار در ماه و در روزهای چهارشنبه ساعت 12-14 می باشد.

     فهرست جلسات آتی
     عنوان جلسه تاریخ ساعت
    • فهرست جلسات برگزارشده
     عنوان جلسه تاریخ ساعت
     چهارمین نشست کمیسیون آموزش و پژوهش ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ 12:00 تا 14:00
     سومین نشست کمیسیون آموزش و پژوهش ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ 15:00 تا 17:00
     اولین نشست کمیسیون آموزش و پژوهش ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ 15:00 تا 17:00
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان