سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • دسته های سوالات متداول
    • لیست سوالات دسته شورای انتظامی

     برگشت به بالا

    • سوالات و پاسخ های مربوطه
     1: شکایات خود را چگونه پیگیری نمائیم؟

     در نصر هر استان واحدی بنام شورای انتظامی مستقر میباشد که رسیدگی به شکایات را از طریق پرتال سازمانی و کاملا الکترونیکی پیگیری مینماید.

     2: آیا احکام شورای انتظامی مورد قبول دادگاه های کشور میباشند؟

     آراء صادره توسط شورای انتظامی نصر استان به منزله رای داوری بوده و بعنوان رای کارشناسی در محاکم قضایی مورد قبول و استناد میباشد.

     3: شورای انتظامی از چه افرادی تشکیل شده است؟

     شورای انتظامی متشکل از 3 تا 5 نفر به معرفی هیئت مدیره که یک نفر از آنها حقوقدان می باشد، خواهد بود و همگی با حکم رئیس شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.

     4: مجازات های شورای انتظامی چگونه می باشد؟
     •  اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه ای استان.
     •  توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه ای استان.
     • محرومیت موقت از فعالین صتفی به مدت 1 روز تا 3 ماه.
     • محرومیت موقت از فعالیت های صنفی به مدت سه ماه و یک روز تا یک سال.
     • محدورمیت موقت از فعالیت های صنفی به مدت یک سال و یک روز تا پنج سال.
       
     5: تخلفات انتظامی و انضباطی چه می باشد؟
     • عدم رعایت شئونات شغلی و حرفه ای مربوط از درجه یک تا درجه دو.
     • سهل انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییع حقوق غیر گردد به تناسب میزان خسارات وارده از درجه یک تا درجه سه.
     •  صدور تائیدیه های خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج.
     • ارائه صورت وضعیت با سایر اوراق و مدارک که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار.
     • امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سه.
     • جعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای از درجه سه تا درجه پنج
     • اشتغال در کارهایی که خارج از صلاحیت حرفه ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذی ربط، از درجه یک تا درجه پنج.
     • سوء استفاده از عضویت و یا موقعیت های شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر از درجه دو تا درجه پنج.
     • دریافت و پرداخت هرگونه مال یا وجه یا قبول خدمت از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.
     • عدم دعایت مقررات و ضوابط مشوب نظام از درجه یک تا درجه سه.
     • تاسیس هرگونه موسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز قانونی لازم از درجه دو تا درجه پنج
     • انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت، علاوه بر محدودیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج
       
     6: شورای انتظامی تجدید نظر متشکل از چه افرادی می باشد؟

     متشکل از پنج نفر مرکب از یک نفر حقوق دانبا 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، یک نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام می باشد که با حکم شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب می گردند.

     7: جلسات شورای انتظامی در جه صورت رسمیت می یابد؟

     با حضور دو سوم اعضاء، ولی در هر حال آراء صادره با سه رای موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

     برگشت به بالا

    • طرح سوال
     پست الکترونیک :
     سوال :

     برگشت به بالا

  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان