سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   

    •  
     انجمن مباحثه

     هم اکنون امکان استفاده از  سرویس انجمن مباحثه در پورتال فراهم شده است ولی با توجه به این که ایجاد بخشهای تالار و تعیین مدیران تالار در این سرویس منوط به تشکیل جلسات کمیسیون ها و تعیین مدیر کمیسیون ها می باشد ،موقتا این سرویس غیر فعال شده است.

      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان