سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     نظامنامه کمیته ملی استانداردهای ایزو

     کلیه فعالیت‌‌های کمیته فنی فناوری اطلاعات در چارچوب نظامنامه و آیین‌‌نامه‌های مدون شورای عالی استاندارد صورت می‌گیرد. نظامنامه کمیته ملی استانداردهای ایزو در 15 ماده و آیین‌‌نامه اجرایی مذکور نیز در 9 ماده تدوین شده است.

      فایل
      
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان