سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     نشست شماره 9 شورای مرکزی

     صورت جلسه شورای مرکزی سراسری 

     شماره: 9
     تاریخ : ۱۳۹۱/۰۸/۲۳
     موضوع : نشست شماره 9 شورای مرکزی
     مکان جلسه : دبیرخانه سازمان زمان: 10:30 تا 14:30
     دبیر جلسه : حسین تبریزی
     دستور جلسه : 1- تصویب اعضای شورای انتظامی تجدیدنظر نصر استان گلستان (آقای قمی) «10 دقیقه»
     2- بررسی نتایج اقدامات انجام شده توسط کمیسیون تدوین مقررات (آقای نفری) «15 دقیقه»
     3- بررسی نتایج اقدامات انجام شده توسط کمیسیون مشاورین درخصوص آزمون مشاوران (آقای کشتکاران) «15 دقیقه»
     4- اصلاحات انجام شده درخصوص تعرفه نرخ پایه خدمات فنی مهندسی انفورماتیک در سال 1391 (آقای قدسی) «15 دقیقه»
     5- بررسی و تصویب آیین¬نامه تشکیل دفاتر شهرستان (آقای صابری) «10 دقیقه»
     6- ارائه نتایج کارگروه الکامپ (آقای صابری) «10 دقیقه»
     حاضران در جلسه: آزاده داننده (تهران)، آزاد معروفی (تهران)، رضا کرمی (تهران)، فرهاد نیک نفس (آذربایجان شرقی)، سیدمجید صدری (تهران)، محمدصالح اولیاء (یزد)، حامد صابری (گیلان)، مسعود نبئی (خراسان رضوی)، مهرداد خورسند (گیلان)، تورج آذین (آذربایجان غربی)، عبدالوحید واحدی (هرمزگان)، محمدرضا روغنی (کرمان)، امیر قدسی (آذربایجان شرقی)، سیدمحمدعلی اردهالی (قم)، حمیدرضا نفری زاویه (مرکزی)، غلامرضا قادری (سیستان و بلوچستان)، ابوالقاسم پاشا (مازندران)، حامد یعقوبی (قزوین)، بردیا بهنیا (مازندران)، علیرضا کشتکاران (فارس)، سیدعلی موسوی (آذربایجان شرقی)، حمیدرضا قمی (دبیرکل سازمان) و حسین تبریزی (دبیرخانه سازمان)
     چکیده: 1- خانم داننده با خوشامدگویی به حاضرین جلسه را آغاز کرده و در ابتدا اشاره کردند با همکاری آقای رمدانی، قرار است آقای دکتر حسینی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست امروز شورای مرکزی حضور یابند.
     ایشان در ادامه گزارشی از اقدامات انجام شده جهت راه¬اندازی انجمن ICT کشورهای عضو اکو و نشست¬های برگزار شده در این خصوص ارائه کردند.
     پیگیری¬کننده: - مهلت انجام: -
     2- موضوع درخواست نظام صنفی رایانه¬ای استان گلستان درخصوص انتخاب نمایندگان شورای مرکزی در شورای انتظامی تجدیدنظر آن استان مطرح و آقای قمی بدین نکته اشاره کردند که نامه درخواست نصر استان گلستان فاقد هرگونه مستنداتی بوده است که با توجه به درخواست دبیرخانه سازمان مبنی بر ارسال مستندات موردنیاز، هنوز این مستندات توسط دبیرخانه سازمان وصول نشده است. بنابراین با اکثریت آراء موضوع از دستورکار شورای مرکزی خارج شده و مقرر گردید دبیرخانه سازمان مجدداً از نصر استان گلستان درخواست تکمیل شدن مستندات جهت طرح در نشست آتی شورای مرکزی را بنماید.
     پیگیری¬کننده: - مهلت انجام: -
     3- آقای نفری موضوعات بررسی شده و در دست بررسی توسط کمیسیون بررسی آیین¬نامه¬ها و تدوین مقررات را بدین شرح اعلام کردند:
     3-1- اصلاح مجوز فعالیت
     3-2- تهیه آیین¬نامه معاملات سازمان نظام صنفی رایانه¬ای کشور
     3-3- تهیه دستورالعمل تشکیل کمیسیون¬های استانی
     ایشان در ادامه عنوان کردند که موضوع اصلاح مجوز فعالیت تا نشست آتی شورای مرکزی به اتمام خواهد رسید و در دستورکار نشست آذرماه شورا قرار خواهد گرفت؛ آیین¬نامه معاملات نیاز به بررسی و فرصت بیشتری دارد.
     دستورالعمل تشکیل کمیسیون¬های استانی توسط کمیسیون بررسی آیین¬نامه¬ها و تدوین مقررات نهایی شده است. مقرر گردید فایل الکترونیکی دستورالعمل تشکیل کمیسیون¬های استانی در اختیار دبیرخانه سازمان قرار گیرد تا برای اعضای شورای مرکزی ارسال شده و اعضای شورای مرکزی نیز حداکثر تا مورخ 6/9/1391 نظرات خود را اعلام و سپس این نظرات در نشست کمیسیون بررسی آیین¬نامه¬ها و تدوین مقررات بررسی شده و در نهایت با اعمال نظرات اعضای شورای مرکزی و مصوبه کمیسیون بررسی آیین¬نامه و تدوین مقررات، در دستورکار نشست آتی شورای مرکزی قرار گیرد.
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان مهلت انجام: تا قبل از نشست آتی شورای مرکزی
     4- آقای کشتکاران گزارشی از اقدامات انجام شده توسط کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی جهت برگزاری آزمون مشاوران سال جاری مطرح و درخواست¬های کمیسیون از شورای مرکزی را بدین شرح ارائه کردند:
     4-1- تصویب هزینه ثبت نام در آزمون مشاوران
     4-2- پیشنهاد استان دوم به منظور برگزاری الکترونیکی آزمون مشاوران
     4-3- در اختیار قرار دادن بانک سوالات آزمون مشاوران به استان مازندران
     4-4- سهمیه رایگان شرکتهای پرداخت کننده حق عضویت به منظور عضویت در شاخه مشاوران
     در ادامه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در نهایت موارد ذیل به تصویب رسید:
     الف- هزینه آزمون مشاوران سال جاری:
     ابتدا این بحث مطرح شد که آیا هزینه ثبت نام آزمون مشاوران سال جاری افزایش یابد یا خیر؟ که با اکثریت آراء مقرر گردید این هزینه افزایش یابد.
     در ادامه گزینه¬های مختلفی به عنوان هزینه برگزاری آزمون مطرح گردید که در نهایت پیشنهاد کمیسیون مشاوران به تصویب رسید و مقرر گردید هزینه ثبت نام برای یک رشته مبلغ 450.000 ریال و برای دو رشته 550.000 ریال درنظر گرفته شود.
     ب- سهمیه رایگان شرکتهای پرداخت کننده حق عضویت به منظور عضویت در شاخه مشاوران:
     نماینده کمیسیون مشاوران از طرح این موضوع و تصمیم¬گیری در مورد آن اعلام انصراف نمود و مقرر گردید در صورت نیاز، موضوع در جلسه بعد شورای مرکزی مطرح شود.
     پ- موضوع تفویض اختیار برنامه زمانبندی آزمون، دستورالعمل¬ها و آیین¬نامه¬ها به هیات رئیسه سازمان به منظور نتیجه¬گیری سریع مطرح شد که با اکثریت آراء به تصویب رسید.
     ت- با اکثریت آراء مقرر گردید بانک سوالات آزمون مشاوران در اختیار رئیس کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی قرار گیرد تا در مورد بازنگری سوالات با فرصت زمانی 10 روزه اقدام نمایند. این اختیار به رئیس کمیسیون تفویض شد تا در صورت نیاز بانک سوالات را در اختیار کارشناسان ذیربط قرار دهند.
     ث- مقرر گردید آزمون مشاوران سال جاری در روز جمعه مورخ 29/10/1391 برگزار گردد.
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان + کمیسیون مشاوران مهلت انجام: -
     5- آقای قمی به اقدامات انجام شده توسط آقای رمدانی مبنی بر هماهنگی حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای مرکزی اشاره کرده و افزودند در این نشست با تلاش آقای رمدانی، قرار است آقای دکتر حسینی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حضور یابند. سپس هماهنگی لازم میان اعضاء برای طرح موضوعات موردنظر صورت گرفت.
     سپس آقای دکتر حسینی نماینده مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای مرکزی حضور یافتند که در ابتدا خانم داننده با خوشامدگویی به ایشان، با اشاره به تاریخچه تاسیس سازمان نظام صنفی
     رایانه¬ای کشور و همچنین تعداد اعضای تحت پوشش آن، این سازمان را یک ظرفیت بالقوه تخصصی برای کشور برشمردند و به این نکته اشاره کردند که همه نهادها و دستگاه¬های حاکمیتی و دولتی باید این پایگاه را بپذیرند و کمک کنند که این ظرفیت در برنامه¬ریزی، اجرا و سیاستگذاری مورد استفاده قرار گیرد.
     در ادامه اعضای شورای مرکزی مطالب و درخواست¬های خود را به شرح ذیل عنوان کردند:
     - تنها منبع درآمد سازمان حق عضویت است که براساس آیین¬نامه، اجباری نمی¬باشد و بنابراین باید تلاش کنیم تا اصلاحات آیین¬نامه¬ای صورت پذیرد.
     - مناقصات و قراردادها با سازمان¬های دولتی با قیمت توافقی بسته می¬شود و هنگامی که قیمت ارز افزایش می¬یابد، آنها زیر بار این افزایش نرخ ارز نمی¬روند و آن را به عنوان شرایط فورش ماژور نیز درنظر نمی¬گیرند.
     - کالاهای انفورماتیکی در اولویت 9 و 10 قرار گرفته¬اند که ورود آنها هم ممنوع اعلام شده است.
     - قدرت اجرایی سازمان برای پیش¬برد ماموریت خود کافی نیست؛ مثلاً حکم پلمب را نمی¬تواند اجرا کند.
     - انتظار می¬رود هر جایی که بحث از IT است، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه¬ای نیز حضور داشته باشد. به عنوان مثال هرگاه در کمیسیون¬های مجلس شورای اسلامی بحث IT مطرح باشد، از نماینده سازمان نظام صنفی رایانه¬ای هم دعوت شود.
     - خریدهای کامپیوتری سازمان¬های دولتی از شرکتها و فروشگاه¬هایی صورت بگیرد که دارای مجوز سازمان نظام صنفی رایانه¬ای هستند.
     سپس آقای دکتر حسینی نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز خوشحالی از حضور در جمع اعضای شورای مرکزی سازمان و در پاسخ به نگرای اعضای شورای مرکزی از ممنوعیت ورود کالاهای فناوری اطلاعات افزودند با توجه به شرایط دشوار کنونی، اتخاذ برخی تصمیمات خاص نباید با عجله صورت گیرد، بلکه باید جلوی برخی مسائل گرفته شده و راه¬حل آن جستجو شود. همچنین با اشاره به قرار گرفتن واردات رایانه و نوت بوک در اولویت¬های نهم و دهم و در نهایت ممنوعیت واردات این اولویت¬ها، این اقدام را به مثابه تعجیل در اتخاذ برخی تصمیمات و پاک نمودن اصل صورت مساله دانستند.
     ایشان در ادامه ضمن تقدیر از اقدامات سازمان برای تشکیل انجمن ICT کشورهای عضو اکو، برگزاری همایش در سطح وزرای ارتباطات کشورهای اسلامی به منظور تبادل نظر در حوزه فناوری اطلاعات و همچنین تعامل با کمیته IT مجلس شورای اسلامی را از جمله اقدامات موثر در بررسی و حل مشکلات این حوزه دانستند و اشاره کردند حضور نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه¬ای در جلسات کمیته IT مجلس و همچنین حضور اعضای این کمیته در جلسات سازمان نظام صنفی رایانه¬ای ضروری است و قول برقراری تعامل بدین منظور را ارائه کردند.
     پیگیری¬کننده: - مهلت انجام: -
     6- آقای قدسی با اشاره به مصوبه نشست قبل شورای مرکزی مبنی بر تصویب نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک برای سال 1391، گزارشی از نشست برگزار شده کمیسیون ساماندهی و نظم¬بخشی بازار ارائه و این نکته را مطرح کردند که پیشنهادات استان¬ها در این نشست مطرح و به شرح ذیل جهت ارائه به شورای مرکزی به تصویب رسید:
     6-1- تضمین تعهدات قرارداد و حسن انجام کار به ترتیب به میزان 5 و 10 درصد از کل قرارداد با توجه به شرایط عمومی پیمان در نظر گرفته می¬شود.
     6-2- پیشنهاد می¬گردد تعرفه خدمات هاستینگ مصوب شورای مرکزی دور دوم سازمان به عنوان یک بخش جدید در تعرفه¬ها اضافه شود.
     6-3- مقرر شد تعرفه انجام خدمات امنیت اطلاعات تهیه شده توسط کمیسیون افتای نصر استان تهران به عنوان بخش جدیدی به تعرفه¬ها افزوده شود.
     6-4- مقرر شد تعرفه خدمات شبکه تهیه شده توسط کمیسیون شبکه نصر استان تهران با اصلاحات زیر به تعرفه¬ها افزوده شود:
     الف- آیتم¬های جدید به جدول تعرفه¬ها اضافه شود.
     ب- عناوین آیتم¬های قبلی براساس نظر کمیسیون شبکه اصلاح و مبالغ حداکثر به میزان 18 درصد نسبت به سال 1390 افزایش یابد؛ به استثناء مواردی که ناشی از افزایش نرخ ارز می¬باشد.
     در رابطه با پیشنهادات کمیسیون ساماندهی و نظم¬بخشی بازار به منظور اصلاح تعرفه¬ها بحث و تبادل نظر به عمل آمده و در نهایت به شرح ذیل به تصویب رسید:
     الف- پیشنهاد بند 6-1 به تصویب نرسید و مجدداً به کمیسیون ارجاع شد.
     ب- سایر پیشنهادها (بندهای 6-2 الی 6-4) به تصویب رسید و مقرر شد در اصلاحات لازم در تعرفه¬ها اعمال و در نهایت فایل تعرفه¬ها از طریق پورتال به روز رسانی شود.
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان مهلت انجام: -
     7- آقای موسوی در رابطه با برگزاری نمایشگاه کامپیوتر استان اردبیل توضیحاتی مطرح و با اشاره به اقدام دبیرخانه سازمان در راستای اطلاع رسانی این موضوع، درخواست مشارکت اعضای سازمان در این نمایشگاه را مطرح کردند.
     در ادامه خانم داننده ضمن تشکر از اقدامات انجام شده توسط نظام صنفی رایانه¬ای استان آذربایجان شرقی و همچنین آقای موسوی دبیر این نظام، از اعضای شورای مرکزی درخواست کردند موضوع نمایشگاه استان اردبیل به نحو شایسته¬ای برای اعضای سازمان اطلاع رسانی شود.
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان + اعضای شورای مرکزی مهلت انجام: -
     8- آقای صابری در رابطه با شورای راهبری پورتال سازمان نظام صنفی رایانه¬ای کشور توضیحاتی مطرح و خواستار عضویت آقای یوسفیان رئیس کمیسیون نرم¬افزار سازمان و آقای اسکندریان پیمانکار پورتال و عضو کمیسیون اطلاع رسانی سازمان در شورای راهبری پورتال سازمان شدند.
     در ادامه آقای قمی به این نکته اشاره کردند که آقای یوسفیان از ابتدا به عنوان شخص حقیقی و ناظر پروژه در پورتال حضور داشتند و آقای اسکندریان هم به دلیل اینکه با کلیات و ساختار پورتال آشنا هستند، حضور این افراد در پیشبرد پورتال لازم می¬باشد.
     سپس درخصوص آقای اسکندریان این موضوع مطرح شد که ایشان به دلیل اینکه پیمانکار پورتال می¬باشند،
     نمی¬توانند به عنوان عضو و با حق رای در جلسات شورای راهبری پورتال شرکت نمایند ولی حضور ایشان به عنوان مدعو بلامانع است.
     در نهایت مقرر گردید تا معرفی نماینده جدید کمیسیون اطلاع رسانی به شورای مرکزی جهت عضویت در شورای راهبری پورتال سازمان، آقایان یوسفیان و اسکندریان به عنوان میهمان در جلسات شورای راهبری پورتال حضور یابند و موضوع انتخاب آقای یوسفیان و نماینده کمیسیون اطلاع رسانی در شورای راهبری پورتال سازمان، در نشست آتی شورای مرکزی مطرح گردد.
     پیگیری¬کننده: کمیسیون اطلاع رسانی مهلت انجام: تا نشست آتی شورای مرکزی
     9- آقای صابری گزارشی از نشست برگزار شده شورای راهبری پورتال ارائه و این نکته را مطرح کردند که قرار است ثبت نام آزمون مشاوران از طریق پورتال سازمان نظام صنفی رایانه¬ای کشور صورت گیرد و کسانی می¬توانند ثبت¬نام کنند که اطلاعات آنها در پورتال وارد شده باشد که این امر باید توسط استان¬ها صورت گیرد. به منظور تکمیل فرآیند ثبت¬نام آزمون در پورتال نیز شرکت سامان دو هفته فرصت به منظور پیاده¬سازی فرآیند ثبت نام آزمون درخواست کرده است.
     در ادامه آقای قمی این نکته را عنوان کردند که قبلاً شورای مرکزی موضوع متمرکز بودن پورتال استان¬ها را تصویب کرده بود و بنابراین استان¬ها دو هفته به منظور نظم و ترتیب پورتال و در نهایت ورود اطلاعات فرصت دارند و در غیراینصورت حداقل آزمون مشاوران سال جاری را نمی¬توانند برگزار کنند.
     خانم داننده نیز به این نکته اشاره کردند که استان¬ها می¬بایست ظرف دو هفته آینده پورتال خود را راه¬اندازی کنند و دبیرخانه سازمان نیز بدین منظور پشتیبانی¬های لازم را ارائه می¬دهد.
     در نهایت بر این نکته نیز تاکید شد که پشتیبانی زیرپورتال استان¬ها، هزینه¬ای برای استان¬ها نخواهد داشت.
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان در استان¬ها مهلت انجام: تا روز چهارشنبه مورخ 8/9/1391
     10- آقای صابری پیشنهاد راه¬اندازی دفاتر نمایندگی دبیرخانه سازمان در سایر شهرستان¬های استان را به منظور تسهیل فرآیند عضویت و سایر خدمات ارائه شده به اعضاء مطرح کردند.
     در ادامه خانم داننده ضمن تشکر از پیشنهاد ارائه شده، به برخی ابهامات این طرح از جمله وجود سیستم مالی مشترک یا مستقل از مرکز استان اشاره و افزودند موضوعاتی در این طرح وجود دارد که نیازمند تصمیم¬گیری است. ایشان در نهایت پیشنهاد ارجاع به کمیسیون بررسی آیین¬نامه¬ها و تدوین مقررات را مطرح کردند.
     در نهایت درخصوص پیشنهاد خانم داننده مبنی بر ارجاع طرح راه¬اندازی دفاتر نمایندگی دبیرخانه سازمان در سایر شهرستان¬های استان به کمیسیون بررسی آیین¬نامه¬ها و تدوین مقررات رای گیری به عمل آمد که با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر گردید این موضوع در اولویت دستورکار کمیسیون قرار گیرد تا خروجی آن در نشست آتی شورای مرکزی مطرح گردد.
     پیگیری¬کننده: کمیسیون بررسی آیین¬نامه و تدوین مقررات مهلت انجام: تا نشست آتی شورای مرکزی
      فایل متن صورت جلسه
      
     S-Markazi 09.pdf195.79  کیلوبایت
     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان