سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     نشست شماره 7 شورای مرکزی

     صورت جلسه شورای مرکزی سراسری 

     شماره: 7
     تاریخ : ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
     موضوع : نشست شماره 7 شورای مرکزی
     مکان جلسه : دبیرخانه سازمان زمان: 10:45 تا 14:30
     دبیر جلسه : حسین تبریزی
     دستور جلسه :

     1- انتخاب کمیته احراز مرکزی کمیته ارزشیابی و احراز صلاحیت مشاوران پایه 2 (آقای قمی) «10 دقیقه»
     2- معرفی نمایندگان شورای مرکزی جهت عضویت در شورای انتظامی تجدیدنظر استان تهران (آقای کرمی) «10 دقیقه»
     3- معرفی نمایندگان شورای مرکزی جهت عضویت در شورای انتظامی کل سازمان (آقای قمی) «10 دقیقه»
     4- بررسی و تصویب تعرفه نرخ پایه خدمات فنی مهندسی انفورماتیک در سال 1391 (آقای قدسی) «10 دقیقه»
     5- بررسی درخواست آقای خورسند درخصوص کمیسیون¬های سازمان (آقای خورسند) «10 دقیقه»
     6- بررسی درخواست آقای کشتکاران درخصوص برگزاری آزمون مشاوران سال 1391 (آقای کشتکاران) «10 دقیقه»
     7- ارائه پیشنهاد توسط آقای قدسی درخصوص برخی مطالب منتشر شده اخیر (آقای قدسی) «10 دقیقه»
     8- بررسی پیشنهاد آقای آریاشکوه درخصوص مشارکت سازمان درخصوص نرم¬افزارهای دولتی در سطح ملی (آقای آریاشکوه) «10 دقیقه»
     9- بررسی پیشنهادات آقای کرمی (آقای کرمی) «10 دقیقه»
     9-1- ارائه گزارش عملکرد نمایندگان سازمان در کمیسیون¬های کارگروه فاوای دولت و تصمیم¬گیری در مورد ابقای این نمایندگان یا انتخاب نمایندگان جدید
     9-2- ارائه نتایج نظرسنجی در مورد آیین¬نامه کمیسیون¬های کشوری و گزارش نتیجه بازنگری این آیین¬نامه
     10- بررسی پیشنهادات آقای صابری (آقای صابری) «30 دقیقه»
     10-1- تنظیم آیین¬نامه معاملات برای شورای مرکزی
     10-2- تصمیم¬گیری درخصوص گزارش کارگروه الکامپ
     11- بررسی فهرست مصوبات شورای مرکزی طی دو دوره دوم و سوم (آقای قمی) «10 دقیقه»

     حاضران در جلسه: آزاده داننده (تهران)، کاظم آیت¬اللهی (اصفهان)، نظام¬الدین خوارزمی (فارس)، رضا کرمی (تهران)، سیدمجید صدری (تهران)، محمدصالح اولیاء (یزد)، حمید صالحی (یزد)، حامد صابری (گیلان)، عبدالوحید واحدی (هرمزگان)، محمدرضا روغنی (کرمان)، سیدمهدی میرمهدی (تهران)، سیدمحمدعلی اردهالی (قم)، حمیدرضا نفری زاویه (مرکزی)، حامد یعقوبی (قزوین)، بردیا بهنیا (مازندران)، علیرضا کشتکاران (فارس)، ساسان شیردل (تهران)، سیدهادی آریاشکوه (قزوین)، سیدعلی موسوی (آذربایجان شرقی)، یزدان¬پناه (کردستان)، حمیدرضا قمی (دبیرکل سازمان)، صائبه سلوکی (دبیرخانه سازمان) و حسین تبریزی (دبیرخانه سازمان)
     چکیده: 1- خانم داننده با خوشامدگویی به حاضرین جلسه را آغاز کرده و در ابتدا از آقای موسوی درخواست کردند گزارشی از فعالیت¬های انجام گرفته توسط نظام صنفی رایانه¬ای استان آذربایجان شرقی درخصوص وقوع زلزله در منطقه آذربایجان شرقی ارائه نمایند.
     در ادامه آقای موسوی گزارشی از فعالیت¬های انجام شده توسط نظام صنفی رایانه¬ای استان آذربایجان شرقی و کمک¬های اهدایی توسط اعضای سازمان ارائه کردند.
     پیگیری¬کننده: - مهلت انجام: -
     2- آقای قمی در رابطه با آیین¬نامه احراز مشاورین رتبه 3 به 2 که در نشست قبل شورای مرکزی مطرح شده بود توضیحاتی مطرح و یادآوری کردند که براساس مصوبه نشست قبل شورای مرکزی مقرر شده بود تمامی استان¬ها ترکیب کمیته احراز استانی خود را مشخص و معرفی نمایند که تاکنون استان¬های آذربایجان شرقی، اصفهان، مازندران و تهران این کار را انجام داده¬اند و مابقی استان¬ها اقدامی نکرده¬اند.
     با توجه به اینکه براساس تکلیف مقرر در آیین¬نامه احراز مشاورین رتبه 3 به 2 ، شورای مرکزی تنها یک فرد مشاور با سابقه 10 ساله را تایید و معرفی خواهد کرد، درخصوص چگونگی معرفی و تایید این فرد بحث و تبادل نظر شد و سه روش ذیل مطرح گردید:
     الف- یک نفر توسط استان معرفی شده و شورای مرکزی نیز نسبت به تایید یا عدم تایید آن رای¬گیری خواهد کرد و در صورت عدم تایید فرد معرفی شده، استان¬ می¬بایست یک نفر دیگر را در نشست آتی شورای مرکزی معرفی نماید.
     ب- هر استان حداقل دو نفر را معرفی کند تا نسبت به انتخاب یک نفر در نشست شورای مرکزی اقدام شود.
     پ- انتخاب فرد نماینده شورای مرکزی در کمیته احراز استانی و شیوه انتخاب آن به هیات رئیسه سازمان تفویض اختیار شود.
     سپس رأی گیری به عمل آمده و روش «پ» با اکثریت آراء به تصویب رسید.
     همچنین درخصوص انتخاب کمیته احراز مرکزی نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت و با توجه به این نکته که ابتدا می¬بایست کمیته احراز استانی تمامی استان¬ها شکل گیرد و پس از برگزاری نشست حضوری توسط این افراد، دو نفر به عنوان نماینده جهت عضویت در کمیته احراز کشوری معرفی شوند، مقرر گردید ترکیب کمیته احراز مرکزی به صورت یکجا و پس از معرفی این دو نماینده در دستورکار نشست شورای مرکزی قرار گیرد.
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان در استان¬ها مهلت انجام: تا پایان شهریورماه
     3- آقای قمی ترکیب نمایندگان شورای انتظامی تجدیدنظر را مطابق اساسنامه قرائت کردند. در ادامه آقای کرمی با اشاره به اینکه آقای محمود کریمی از شرکت پیشگامان کویر از شاخه اینترنت و انتقال داده به عنوان نماینده هیات مدیره در شورای انتظامی تجدیدنظر استان تهران انتخاب شده¬اند، نمایندگان شورای مرکزی در شورای انتظامی تجدیدنظر استان تهران را آقای الیشایی از شرکت شماران سیستم از شاخه نرم¬افزار و آقای حیدری از فروشگاه عیاران از شاخه سخت¬افزار معرفی و پیشنهاد کردند که با اجماع آراء به تصویب رسید.
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان مهلت انجام: -
     4- آقای قمی ترکیب نمایندگان شورای انتظامی کل سازمان نظام صنفی رایانه¬ای کشور را مطابق اساسنامه قرائت کرده و به این نکته اشاره کردند که نماینده وزارت دادگستری معرفی شده و نمایندگان شورای عالی انفورماتیک کشور نیز درخواست شده است. همچنین اعلام گردید نمایندگان شورای مرکزی در شورای انتظامی کل سازمان در حال حاضر آقایان آیت¬اللهی و مرتضوی می¬باشند.
     در ادامه این موضوع مطرح گردید که انتخاب نمایندگان جدید شورای مرکزی و همچنین روش انتخاب این افراد از اختیارات شورای مرکزی می¬باشد.
     پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص مقرر گردید یک نفر از اعضای شورای مرکزی و یک نفر خارج از شورای مرکزی به عنوان نمایندگان شورای مرکزی در شورای انتظامی کل معرفی شوند که به شرح ذیل مطرح و به تصویب رسید:
     الف- نماینده حاضر در شورای مرکزی: با توجه به اینکه آقای آریاشکوه به تنهایی کاندید عضویت در شورای انتظامی کل بودند، انتخاب ایشان با اجماع آراء به تصویب رسید.
     ب- آقایان مرتضوی، رحمتی، نجفی و سعیدی به عنوان نمایندگان غیرعضو شورای مرکزی پیشنهاد و معرفی شدند که پس از رای گیری کتبی، آقای سعیدی با 7 رای و آقای رحمتی با 6 رای به عنوان نماینده شورای مرکزی در شورای انتظامی کل انتخاب شدند. در صورتی که آقای سعیدی از پذیرش امتناع کنند، آقای رحمتی معرفی خواهند شد.
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان مهلت انجام: -
     5- آقای آریاشکوه گزارشی از جلسات کمیته تخصصی ممیزی و ذیحسابی کارگروه فاوا ارائه و به این نکته اشاره کردند که حسابرسی جامع و کامل درخصوص نرم¬افزارها در دستورکار این کمیته می¬باشد و باید از این فرصت به وجود آمده استفاده کنیم.
     سپس درخصوص اقداماتی که سازمان می¬بایست در این خصوص انجام دهد بحث و تبادل نظر صورت گرفت و دو اقدام ذیل به تصویب رسید:
     الف- جنبه¬های نرم¬افزاری موضوع در کمیسیون نرم¬افزار سازمان نصر کشور با حضور آقای آریاشکوه بررسی شود.
     ب- سایر جنبه¬های موضوع در هیات رئیسه سازمان با حضور آقای آریاشکوه بررسی شود.
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان مهلت انجام: -
     6- با توجه به عدم حضور آقای قدسی، آقای قمی اقدامات انجام شده درخصوص تعرفه نرخ پایه خدمات فنی مهندسی انفورماتیک برای سال 1391 را مطرح و اشاره کردند که پیش¬نویس تعرفه¬های سال 1391 توسط نظام صنفی رایانه¬ای استان خراسان رضوی تهیه و به دبیرخانه سازمان ارسال شده و همچنین آقای مهرتاش نیز نسبت به اخذ مصوبه از سازمان صنعت و معدن استان فارس مبنی بر افزایش ده درصدی تعرفه سال 1391 نسبت به سال 1389 اقدام کرده¬اند که فاقد مصوبه از کمیسیون نظم¬بخشی و ساماندهی بازار می¬باشد.
     در ادامه ضمن تاکید بر این نکته که اکنون نیمه سال 1391 نیز در حال پایان یافتن است و هنوز اقدامی درخصوص تهیه و تصویب تعرفه سال 1391 صورت نگرفته است، که می¬بایست در سریع¬ترین زمان ممکن این کار صورت پذیرد، مقرر گردید استان¬ها نسبت به اعلام نظر در این خصوص اقدام نموده، سپس نظرات ارسالی در نشست کمیسیون نظم¬بخشی و ساماندهی بازار مطرح و جمع بندی شده و در نهایت در نشست آتی شورای مرکزی مطرح شود.
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان + کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار مهلت انجام: تا قبل از نشست آتی شورای مرکزی
     7- آقای کشتکاران درخصوص برگزاری آزمون احراز صلاحیت مشاوران حوزه فناوری اطلاعات و جلسات برگزار شده در این خصوص توضیحاتی مطرح و پیشنهادات ذیل را ارائه کردند:
     7-1- زمان پیشنهادی برگزاری آزمون: جمعه مورخ 10/9/1391 و پیش¬بینی تمدید تا جمعه مورخ 24/9/1391
     7-2- آزمون امسال در دو استان به عنوان پایلوت به صورت الکترونیکی برگزار شده و مابقی به صورت سنتی (کاغذی) برگزار شود. همچنین استان مازندران به عنوان یکی از دو استان پایلوت معرفی شوند.
     در رابطه با زمان برگزاری آزمون مشاوران سال جاری رای گیری به عمل آمد و مقرر گردید آزمون احراز صلاحیت مشاوران حوزه فناوری اطلاعات در روز جمعه مورخ 10/9/1391 برگزار شود.
     در ادامه آقای کشتکاران گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص برگزاری الکترونیکی آزمون و نرم¬افزار تهیه شده توسط نظام صنفی رایانه¬ای استان مازندران را مطرح کردند.
     سپس آقای بهنیا توضیحاتی درخصوص نرم¬افزار موجود برگزاری آزمون برای حاضرین در نشست ارائه کردند.
     در نهایت پس از بحث و تبادل نظر درخصوص برگزاری آزمون به صورت الکترونیکی مقرر گردید برگزاری الکترونیکی آزمون در سال جاری تنها به دو استان محدود نشود؛ بنابراین نامه¬ای با مضمون فراخوان اعلام آمادگی جهت برگزاری آزمون مشاوران به صورت الکترونیکی تهیه و با ذکر تمامی شرایط مورد نیاز برای استان¬ها ارسال شود.
     در پایان بر این نکته تاکید شد که ترجیحاً فعالیت¬های لازم درخصوص برگزاری آزمون مشاوران به صورت الکترونیکی انجام دهد و در صورت عدم حصول به نتیجه، آزمون مشاوران سال 1391 همانند سال گذشته و به صورت کاغذی برگزار شود.
     طبق سنوات گذشته، کمیسیون مشاوران کشوری مسئولیت نهایی برنامه¬ریزی برای اجرای آزمون را برعهده دارد. سایر اقدامات ضروری برای برگزاری آزمون مانند تهیه آیین¬نامه برگزاری آزمون به صورت الکترونیکی و مرور و تکمیل بانک سوالات زیر نظر این کمیسیون و با مشارکت نظام صنفی رایانه¬ای استان مازندران انجام خواهد شد.
     پیگیری¬کننده: کمیسیون مشاوران مهلت انجام: -
     8- آقای کرمی در رابطه با ارائه گزارش عملکرد نمایندگان سازمان در کمیته¬های کارگروه فاوا و همچنین تصمیم¬گیری در مورد ابقای این نمایندگان یا انتخاب نمایندگان جدید توضیحاتی مطرح کردند که پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید نمایندگان سازمان گزارش حضور در جلسات را به صورت مکتوب ارائه داده و این گزارش برای اعضای شورای مرکزی ارسال شود.
     همچنین مقرر گردید موضوع ابقا یا انتخاب نمایندگان سازمان در این جلسات نیز در دستورکار قرار گیرد.
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان مهلت انجام: نشست آتی شورای مرکزی
     9- آقای کرمی در رابطه با ارائه نتایج نظرسنجی در مورد آیین¬نامه کمیسیون¬های کشوری و گزارش نتیجه بازنگری این آیین¬نامه توضیحاتی مطرح و خواستار ارائه نتیجه و طرح در نشست آتی شورای مرکزی شدند.
     در ادامه مقرر گردید نتیجه اقدامات انجام شده در دستورکار نشست آتی شورای مرکزی قرار گیرد.
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان مهلت انجام: نشست آتی شورای مرکزی
     10- آقای صابری توضیحاتی درخصوص آیین¬نامه معاملات سازمان نظام صنفی رایانه¬ای ارائه و به این نکته اشاره کردند که آیین¬نامه معاملات نظام صنفی رایانه¬ای استان¬ها موجود است ولی چنین آیین¬نامه¬ای برای سازمان نظام صنفی رایانه¬ای کشور وجود ندارد.
     پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید موارد ذیل در دستورکار کمیسیون تدوین مقررات قرار گیرد:
     الف- آیین¬نامه معاملات نظام صنفی رایانه¬ای استان¬ها مورد بازنگری قرار گیرد.
     ب- آیین¬نامه معاملات سازمان نظام صنفی رایانه¬ای کشور تهیه شود.
     پیگیری¬کننده: کمیسیون تدوین مقررات مهلت انجام: -
     11- آقای صابری درخصوص اقدامات انجام شده توسط کارگروه الکامپ توضیحاتی مطرح و به این نکته اشاره کردند که هنوز موفق نشدیم به جمع¬بندی جامعی برسیم. ایشان در ادامه خواستار فرصت دو ماهه از شورای مرکزی شدند تا بتوانند در این فرصت نسبت به برگزاری جلسات اقدام و در نهایت به جمع¬بندی جامعی برسند تا این جمع¬بندی در نشست آبان ماه شورای مرکزی مطرح شود.
     پس از بحث و تبادل نظر درخصوص پیشنهاد آقای صابری رای گیری به عمل آمده و مقرر گردید ارائه گزارش کارگروه الکامپ در نشست آبان ماه شورای مرکزی صورت گیرد.
     پیگیری¬کننده: کارگروه الکامپ مهلت انجام: تا نشست آبان ماه شورای مرکزی
     12- آقای صابری پیشنهاد تشکیل کارگروهی با هدف تدوین آیین¬نامه برگزاری نمایشگاه در سطح ملی و استانی شدند.
     در ادامه مقرر گردید دبیرخانه سازمان نسبت به ارسال فراخوانی برای استان¬ها به منظور معرفی نمایندگان استان¬ها جهت عضویت در این کارگروه اقدام نماید. همچنین مقرر گردید در این فراخوان از استان¬ها درخواست شود پیشنهادات خود را به منظور درج در این آیین¬نامه به دبیرخانه سازمان ارائه نمایند.
     پیگیری¬کننده: دبیرخانه سازمان مهلت انجام: -
      فایل متن صورت جلسه
      
     S-Markazi 07.pdf165.98  کیلوبایت
     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان