سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     هشتمین نشست کمیسیون تدوین و بررسی قوانین و مقررات

     صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی سراسری 

     شماره: 8
     تاریخ : ۱۳۹۰/۰۶/۱۵
     موضوع : هشتمین نشست کمیسیون تدوین و بررسی قوانین و مقررات
     مکان جلسه : دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران زمان: 16:00 تا 18:00
     دبیر جلسه : مریم محملو
     دستور جلسه :
     • بررسی مجوز مربوط به اشخاص حقیقی و مشاورین (ارایه توسط آقای مهندس مظلوم)
     • بررسی نظام نامه مالی و اداری (ارایه توسط آقای مهندس قمی)
     • بررسی آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال
     حاضران در جلسه: عیسی نجفی(خراسان رضوی)، مهشید علوی(تهران)، سیامک کارگر جهرمی (کرمان)، سهیل مظلوم (تهران)، حمیدرضا قمی (دبیرکل)
     چکیده:

     دستور اول: بررسی مجوز مربوط به اشخاص حقیقی و مشاورین (ارایه توسط آقای مهندس مظلوم)
     نمونه مجوزهای ارسالی توسط آقای دکتر نجفی با نمونه مجوزهای فعلی مقایسه و مقرر شد مجوزها به شرح زیر و طبق صورت جلسه تصحیح و فرم نهایی مجوزها توسط آقای دکتر نجفی تهیه شود.

     • در مجوز شرکت هاعبارت "بند "الف" آیین نامه اجرایی ...............مصوب هیات وزیران تحت پوشش .............به نشانی............" قید شود. همچنین مدت اعتبار نیز تاتاریخ مشخص تعیین شود و پس ازواژه"تاریخ" واژه"صدور" نیز اضافه شود.
     • در مجوز فروشگاه ها عبارت "بند "ب" آیین نامه اجرایی ..................مصوب هیات وزیران تحت پوشش ...........به نشانی .........." قید شود.
     • مدت اعتبار مجوز نیز  تا تاریخ مشخص تعیین شود و  پس از  واژه "تاریخ"  واژه "صدور" نیز اضافه شود.
     • در مجوز مربوط به مشاوران،  شماره عضویت در سازمان در ادامه شماره ملی اضافه شود. همچنین مدت اعتبار نیز  تا تاریخ مشخص تعیین شود و  پس از  واژه  "تاریخ"  واژه "صدور" نیز اضافه شود.
     • در مجوز مربوط به عضویت شخص حقیقی نیز شماره عضویت سازمان در ادامه شماره ملی فرد اضافه شود. پس از  واژه "تاریخ"  واژه "صدور" نیز اضافه شود. همچنین عبارت "سطح ارجاع کار به کارشناس حقیقی متخصص مطابق با بخشنامه شماره 21185/ت26089 ه مورخ 24/4/1383 هیات وزیران و سایر مصوبات شورای عالی انفورماتیک کشور خواهد بود" حذف شود.
      نمونه تصحیح شده به پیوست می باشد.

     دستور شماره 2: بررسی نظام نامه مالی و اداری (ارایه توسط آقای مهندس قمی)
     با توجه به این که متن تصحیح شده نظام نامه که قرار بود توسط آقای مهندس قمی تهیه و در جلسه ارایه شود، آماده نبود مقرر شد ایشان پیش نویس مکانیزم ساز و کار پرداخت حق عضویت از تاریخ 1/7/90 را آماده نمایند و تا پایان هفته (18/6/90) برای اعضا کمیسیون ایمیل کنند و اعضا نیز نظرات خود را تا 24 ساعت بعد اعلام نمایند. سرکار خانم علوی نیز پس از جمع بندی، نظر نهایی را برای دبیرخانه جهت ارجاع به شورای مرکزی ارسال کنند.

     دستور شماره 3: بررسی آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال
     با توجه به این که متن آیین نامه توسط اعضا مطالعه شده بود، مقررشد آقایان نجفی و کارگر نظرات خود را تاریخ 20/6/90 برای سرکارخانم علوی ارسال نمایند. خانم علوی نیز پس از جمع بندی موارد را برای آقای مظلوم ارسال کنند تا ایشان نسبت به تهیه نامه سرگشاده خطاب به وزیر ارشاد، آقای حسینی اقدام نمایند.

     خارج از دستور: ارایه گزارش جلسه کمیته حقوقی فاوا (ارایه توسط آقای مهندس قمی)
     آقای مهندس قمی اهم موارد مطروحه در جلسه اخیر کمیته حقوقی فاوا را به شرح زیراعلام نمودند، در این جلسه سه موضوع مهم مطرح شد :

     • آیین نامه بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه
     • آیین نامه بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه
     • سند یا نقشه جامع دولت الکترونیک در برنامه پنجم 

     نماینده وزارت ارشاد در این جلسه از تهیه یک لایحه به نام لایحه "حمایت از مالکیت معنوی" خبر داد. در این لایحه  ماده ای وجود دارد که بر اساس آن تمام قوانین  مغایربا این قانون ملغی اعلام شده است. با توجه به این که این موضوعات فوق العاده حساس است پیشنهادم این است که نسبت به این موضوعات عکس العمل داشته باشیم.
     مقررشد با توجه به این که این موضوعات در کمیته ای در وزارت صنایع به مدیریت آقای پاشنه طلا به روش طوفان فکری بررسی شده، مستندات آن توسط آقای قمی برای اعضا کمیسیون ارسال شود.

     توجه: نظر به اینکه جلسه عادی کمیسیون می بایست در تاریخ 22 شهریور ماه برگزار می شد و به دلیل برگزاری شورای مرکزی جلسه شماره 8 در تاریخ 15 شهریور برگزار شد لذا جلسه بعدی و شماره 9 کمیسیون در تاریخ 5/7/90 برگزار خواهد شد.

     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان