سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     هفتمین نشست کمیسیون تدوین و بررسی قوانین و مقررات

     صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی سراسری 

     شماره: 7
     تاریخ : ۱۳۹۰/۰۵/۲۵
     موضوع : هفتمین نشست کمیسیون تدوین و بررسی قوانین و مقررات
     مکان جلسه : دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران زمان: 16:00 تا 18:30
     دبیر جلسه : مریم محمدلو
     دستور جلسه :
     • بررسی آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال
     • بررسی نظام نامه مالی و اداری (ارایه توسط آقای دکتر کارگر)
     • تغییر متن و امضای مجوز فعالیت صادره توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای استانها با حضور آقای مهندس موسوی (از آذربایجان شرقی)
     حاضران در جلسه: عیسی نجفی(خراسان رضوی)، مهشید علوی(تهران)، سیامک کارگر جهرمی (کرمان)، سهیل مظلوم (تهران)، سیدعلی موسوی (آذربایجان شرقی)، حمیدرضا قمی (دبیرکل)
     چکیده:

     پیش از دستور:

     الف)

     سرکارخانم علوی با اشاره به موضوع پیگیری مصوبات کمیسیون، خواستار مشارکت بیشتر اعضا و پاسخ به نامه های پیگیری شدند. در این راستا مقرر شد نوبت دوم نامه های پیگیری توسط منشی ارسال و اعضا کمیسیون نسبت به ارایه پاسخ اقدام نمایند.

     ب)

     سرکارخانم علوی در خصوص مطالب منتشره در هفته نامه عصر ارتباط (موضوع نقش وزارت ارشاد) و پاسخ خود به آقای وکیلیان توضیحاتی ارایه نمود. مقرر شد مطالب هفته نامه عصرارتباط به همراه پاسخ خانم علوی جهت مطالعه و اعلام نظر برای اعضا کمیسیون و آقای مهندس قمی ارسال شود.

     ج)

     با توجه به اینکه بعضا موضوعاتی که از سوی شورای مرکزی برای طرح در کمیسیون ارجاع می شود با تأخیر به کمیسیون می رسد خانم علوی پیشنهاد برقراری رویه ای را داد که طی آن موضوعات بموقع در دستور کار قرارگیرد و کلیه مستندات و مدارک برای کمیسیون مستقیما ارسال شود.مقرر شد آقای تبریزی که در شورای مرکزی حضور دارند، کلیه موارد مربوط به کمیسیون قوانین را فورا و مستقیما به دبیرخانه کمیسیون اعلام نمایند. 

     دستور اول: بررسی آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال
     در این خصوص مقرر شد مستندات این بند مجددا برای اعضا کمیسیون ایمیل و تا پایان هفته آینده، اعضا نظرات خود را در این خصوص ارسال نمایند. این موضوع به عنوان یکی از بندهای دستور، در جلسه آتی کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

     دستور شماره 2: بررسی نظام نامه مالی و اداری (ارایه توسط آقای دکتر کارگر)
     متن نظام نامه مورد بررسی قرار گرفت و نظرات زیر توسط اعضا اعلام شد:
     آقای دکتر کارگر با اشاره به ماده63 (آیین نامه مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار) اظهار نمودند که تفویض اختیار از لحاظ حقوقی اشکال دارد. آنچه که در ماده 63 مدنظر بوده نظام نامه مالی کلی است و نباید وارد جزییات مسایل استان ها شد و در ساختار سازمان های استانی دخالت کرد.(آقایان مهندس مظلوم و مهندس قمی نیز با این نکته موافق بودند).اصولا کلیت نظامنامه پیشنهادی با روح آیین نامه مغایر است.
     آقای دکتر نجفی: در ماده 63، انجام هزینه های اداری به صورت بهینه مدنظر بوده و منظور از نظام، نظام عام است. ورود شورای مرکزی به این موضوع ایرادی ندارد.
     آقای مهندس مظلوم: اساس و روح سازمان بر استقلال استانها است. در اساسنامه به خزانه دار اجازه داده شده تا با کمک بازرس استانها، مجمع تشکیل دهد. این نظام نامه با روح فدرالی در تناقض است.
     آقای دکتر نجفی: 2 رویکرد پیشنهاد می کنم. اول اینکه این نظام نامه در قالب توصیه نامه به استانها اعلام شود و دوم این که برای سازمان کشوری مورد پالایش قرار گیرد.
     آقای مهندس قمی: در این نظام نامه، نحوه پرداخت حق عضویت و سهم استانی تکلیف شده است. بنابراین بهتر است که در هیات عمومی صنف به تصویب برسد.
     آقای دکتر کارگر: منشا شکل گیری این آیین نامه این بوده که استانها در پرداخت حق سازمان مرکزی تعلل کرده اند. ارایه آن در هیات عمومی صنف، کمکی به حل این مساله نمی کند.
     آقای مهندس قمی: نکته خوب این آیین نامه پرداخت سهم سازمان مرکزی است و در آیین نامه تصریح شده است. اما شیوه اجرایی ندارد. دوستان صرفا موقعیت فعلی را نسنجند بلکه آینده نگری کنند. مواد مربوط به این سهم تفکیک شود و به عنوان یک دستورالعمل به استانها ابلاغ شود. تصویب آیین نامه های اجرایی در اختیار شورای مرکزی است. در جلسه آتی کمیسیون، ارتباط بند 4 ماده 36 در خصوص اختیارات هیات مدیره برای تعیین حق عضویت با نظام نامه مورد بررسی قرار گیرد.
     آقای دکتر کارگر: پیشنهاد می کنم کلیت این آیین نامه به رای گذاشته شود.

     مقرر شد به منظور حفظ روح قانون و آئین نامه مصوب دولت، کلیه مواردی که در آئین نامه پیشنهادی در تطابق با  قانون و آئین نامه مصوب دولت، در زمره اختیارات استانها پیش بینی شده یا با روح استقلال استانها در تناقض است حذف شده و تنها جنبه توصیه ای داشته باشد و الزامات آئین نامه تنها شامل موارد مربوط به شورای مرکزی و دبیرخانه مرکزی سازمان گردد. در این راستا مقرر شد آقای مهندس قمی موارد مربوط به شورای مرکزی و استانها را تفکیک نمایند و آیین نامه اصلاح شده در جلسه آتی کمیسیون با حضور ایشان مورد بررسی قرار گیرد. همچنین از حقوقدان سازمان در خصوص قانونی بودن بحث تفویض اختیار مندرج در صدر آئین نامه پیشنهادی استعلام شود.

     دستور شماره 3: تغییر متن و امضای مجوز فعالیت صادره توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای استانها با حضور آقای مهندس موسوی
     آقای مهندس موسوی اشکالات وارده به مجوز را مطرح و به شرح زیر مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت:

     • نخستین اشکال، شماره نامه و کد عضویت است که بهتر است مجوز دارای یک شماره باشد.
      آقای مهندس مظلوم: هر نامه ای که صادر می شود باید شماره داشته باشد. اگر شماره نامه حذف شود، نظام کنترلی دبیرخانه دچار مشکل خواهد شد. (در حالی که کد عضویت ثابت است.)
      خانم مهندس علوی: برای پیشگیری از اشتباه، پیشنهاد می کنم کد عضویت داخل متن مجوز قید شود.
      که نهایتا مقرر شد موضوع به همان وضعیت قبلی انجام شود و تغییری صورت نگیرد.
     • دومین اشکال مربوط به شماره مصوبه و تاریخ تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان می باشد که بهتر است قید نشود. همچنین تفکیک مجوز شرکتها و فروشگاه ها می باشد.
      خانم مهندس علوی: تاریخ حکم شناسنامه قانون است و به دلیل استناد به قوانین موخر، موضوع مقدم یا موخربودن قوانین مهم است و می بایست تاریخ مصوبه قید شود.
      آقای دکترنجفی: پیشنهاد نمودند که در نمونه مجوز های ارائه شده برای شرکتها بر اساس بند "الف" و در مجوز فروشگاه هابر اساس بند "ب"  و همچنین مشاورین بند "ج" ماده 32 آیین نامه اجرایی..... قید شود که مورد تصویب اعضاء قرار گرفت .
     • سومین اشکال مربوط به تاریخ اعتبار مجوز می باشد.اینکه آیا از تاریخ صدور یک سال معتبر باشد یا اینکه تا تاریخ معینی معتبر باشد.
      در این خصوص مقرر شد تاریخی که تا آن تاریخ مجوز معتبر است،در مجوز قید شودکه مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.
     • چهارمین مورد، مربوط به بحث امضاء در ذیل مجوز است.
      در این خصوص نظر آقای مهندس مظلوم آن بود که چون این مجوزها اوراق بهادار محسوب می شوند، اصولا می بایست خزانه دار امضا کند.در هر حال از آنجا که فقط برای یک مجوز و آن هم مجوز رییس سازمان استان چنین مشکلی پیش می آید که مجبور است مجوز خود را امضا کند و با توجه به اینکه امضای نایب رییس نیز ذیل مجوز هست، مقرر شد که به روال سابق انجام شود و تغییر نکند.البته آقای دکتر نجفی به رعایت بند 6 ماده 44 آیین نامه که تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام با امضاء دبیر و رئیس هیات مدیره تاکید دارد اشاره نمودند که اعضاء به رعایت این بند نیز تاکید نمودند.

      


      

     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان