سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     ششمین نشست کمیسیون تدوین و بررسی قوانین و مقررات

     صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی سراسری 

     شماره: 6
     تاریخ : ۱۳۹۰/۰۴/۲۸
     موضوع : ششمین نشست کمیسیون تدوین و بررسی قوانین و مقررات
     مکان جلسه : دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران زمان: 16:00 تا 17:30
     دبیر جلسه : مریم محمدلو
     دستور جلسه :
     • گزارش عملکرد کمیسیون (توسط دبیرکمیسیون)
     • بررسی نهایی اصلاحیه آیین نامه رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی و رضایت مشتری (جمع بندی پیشنهادهای اعضاء)
     • تنظیم موارد پیشنهادی کمیسیون برای آیین نامه بند الف ماده 46 قانون برنامه چهارم توسعه و ارسال برای شرکت فناوری اطلاعات در قالب جدول شماره 2(توسط خانم علوی)
     • برنامه ریزی برای سمینار شهریور ماه 90 و مشخص کردن سرفصل های سخنرانی و تعیین مسولین  هدایت هر سرفصل (توسط آقای مظلوم)

     برای جلسه آتی :
     بررسی آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال (متن آیین نامه پیوست است)
     توجه: بررسی موارد زیر مصوبه جلسه شورای مرکزی مورخ 20/4/90 می باشد که مستندات آن متعاقبا ارسال خواهد شد.

     1. نظام نامه مالی و اداری
     2. نشست کمیته تخصصی قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی کارگروه فاوا
     3. تغییر متن و امضای مجوز فعالیت صادره توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای استانها با حضور آقای مهندس موسوی
     حاضران در جلسه: عیسی نجفی(خراسان رضوی) 2. مهشید علوی(تهران) 3. سیامک کارگر جهرمی (کرمان)
     چکیده:

     الف)پیگیری موارد قبلی: ارایه نظر در مورد نقشه جامع دولت الکترونیکی
     مقرر شد آقای دکتر کارگر نظرات خود را تا روز دوشنبه مورخ 3/4/90 به اعضا کمیسیون اعلام نمایند.

     ب)پیگیری موارد قبلی: اصلاحیه شورای مرکزی در مورد آیین نامه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار
     مقرر شد آقای دکتر نجفی موارد را بررسی نموده و در جلسه آتی کمیسیون ارایه نمایند.

     ج)پیگیری موارد قبلی: معرفی عضو پنجم کمیسیون
     مقرر شد آقای دکتر نجفی این موضوع را پیگیری و سه شنبه مورخ 4/5/90  نتیجه مشخص شود.

     دستور اول: ارایه گزارش عملکرد کمیسیون
     گزارش عملکرد کمیسیون شامل درصد حضور فیزیکی، میزان فعالیت و مشارکت اعضاء در جلسات و نیز خروجی های کمیسیون، توسط سرکارخانم علوی (دبیرکمیسیون) ارایه شد.
     توجه: متن گزارش فوق پیوست است.

     دستور شماره 2: بررسی نهایی اصلاحیه آیین نامه رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی و رضایت مشتری (جمع بندی پیشنهادهای اعضاء)
     این بند به دلیل عدم حضور آقای مهندس مظلوم مورد بررسی قرار نگرفت. مقرر شد این موضوع در جلسه ای با حضور آقای مظلوم مورد بررسی قرار گیرد و اعضا نظرات خود را تا قبل از برگزاری این جلسه، برای ایشان ارسال نمایند.
     همچنین با توجه به این که سرکارخانم علوی موضوع را مورد بررسی قرار داده  و مواردی را جهت ارایه در جلسه آماده کرده بودند، مقرر شد پیشنهادهای خود را برای آقای مظلوم ارسال نمایند.

     دستور شماره 3: تنظیم موارد پیشنهادی کمیسیون برای آیین نامه بند الف ماده 46 قانون برنامه چهارم توسعه و ارسال برای  شرکت فناوری اطلاعات در قالب جدول شماره 2(توسط سرکارخانم علوی)
     خانم علوی مواردی را در این خصوص پیشنهاد کردند که مقرر شد این موارد برای سایر اعضای کمیسیون ارسال شود. هر یک از اعضا نیز نظر خود را اعلام نمایند تا پس از جمع بندی و تایید آقای مهندس قمی، پاسخ طی یک نامه به سازمان فناوری اطلاعات اعلام شود.
     آقای دکتر کارگر نیز فرمودند مناسب است نقش سازمان هایی مانند سازمان نظام صنفی در اجرای آیین نامه در نظر گرفته شود.
     توجه: متن موارد پیشنهادی پیوست است .

     دستور شماره 4: برنامه ریزی برای سمینار شهریور ماه 90 و مشخص کردن سرفصل های  سخنرانی و تعیین مسولین  هدایت هر سرفصل (توسط آقای مهندس مظلوم)

     1. مقرر شد موارد زیر توسط آقای مظلوم مشخص شود.
      تعیین سرفصل ها(با توجه به بند 5 صورت جلسه شماره 4) ونیز پیشنهادهای صنف
      تعیین افراد مسوول
      تعیین مخاطبین (ازچه سازمان ها و نهاد ها،چه مسئولیت و پست و مقامی
      محل تامین منابع و تدارکات

     دستور جلسه آتی به تاریخ 25/5/90

     • بررسی نظام نامه اداری مالی
      مقرر شد نظام نامه توسط منشی جلسه برای اعضا ارسال شود و آقای دکتر کارگر نیز این نظام نامه را بررسی و در جلسه آتی کمیسیون موارد را ارایه نمایند.
     • نشست کمیته تخصصی قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی کارگروه فاوا
      مقرر شد مستندات مربوط به این موضوع از آقای مهندس قمی دریافت و توسط منشی جلسه برای اعضا ارسال شود.
     • تغییر متن و امضای مجوز فعالیت صادره توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای استانها با حضور آقای مهندس موسوی
      مقرر شد منشی جلسه، مستندات این موضوع را از آقای موسوی دریافت و برای اعضا ارسال نمایند. همچنین جهت حضور ایشان در جلسه آتی کمیسیون هماهنگی های لازم صورت گیرد.


      

     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان