سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     پنجمین نشست کمیسیون تدوین و بررسی قوانین و مقررات

     صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی سراسری 

     شماره: 5
     تاریخ : ۱۳۹۰/۰۴/۱۴
     موضوع : پنجمین نشست کمیسیون تدوین و بررسی قوانین و مقررات
     مکان جلسه : دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران زمان: 16:00 تا 18:30
     دبیر جلسه : مریم محمدلو
     دستور جلسه :
     • بررسی پیشنهاد اصلاحیه قانون "حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار (ارایه توسط  آقای سهیل مظلوم)
     • بررسی پیشنهاد اصلاحیه آیین نامه قانون ردیف 1 (ارایه توسط آقای عیسی نجفی)
     • بررسی موضوعات برای طرح در سمینار قانون برنامه پنجم توسعه در شهریورماه
     • بند الف ماده 46 قانون برنامه و پیشنهاد ها برای تکمیل  جدول شماره 2 ارسالی توسط سازمان فناوری اطلاعات
     • جزء3 بند "ج" ماده 46 نقشه جامع دولت الکترونیک(ارایه توسط آقای سیامک کارگر)
     حاضران در جلسه: عیسی نجفی(خراسان رضوی)، 2- مهشید علوی(تهران)، سهیل مظلوم واجاری(تهران)، حمیدرضا قمی (دبیرکل سازمان نصر کشور)، داود حقگو (دبیر سازمان نصر تهران)
     چکیده:

     دستور اول : قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار
     به دلیل برگزاری هم اندیشی "اصلاحیه آیین نامه رتبه بندی و بویژه موضوع رضایت مشتری" در تاریخ 15 تیرماه 90 در معاونت برنامه ریزی رییس جمهور، در این جلسه به جای بررسی اصلاحیه قانون نرم افزار، آقای مهندس مظلوم به آسیب‌شناسی نظام فعلی رتبه بندی در هشت سرفصل به شرح ذیل پرداختند:

     • بازنگری در تعداد رشته ها
     • بازنگری در ضریب ریالی تبدیل مبالغ حقوق نیروی انسانی و درآمد شرکت
     • ارزیابی مجدد سقف ریالی قراردادها به ازای هر رتبه
     • تعیین فرمول تعدیل ضرایب ریالی به صورت سنواتی
     • تعیین تعداد مجاز قراردادها به ازای هر رتبه
     • بازنگری در ضرایب تاثیر پارامترهای نیروی انسانی و درآمد (درصد هر فاکتور) در امتیاز کل
     • تعیین شرط ارتقاء متقاضیان برای رتبه های بالا
     • طراحی مجدد گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت ها
     • تک تک موارد فوق و هم چنین موضوع "رضایت مشتری"، مورد بررسی قرار گرفت واعضای حاضر نقطه نظرها و پیشنهادهای خود را در این خصوص مطرح نمودند. مقرر شد چنانچه پیشنهاد تکمیلی بود طی دو هفته آینده به دبیرخانه سازمان اعلام نمایند.
      توجه : متن سمینار فوق پیوست است .

     دستور شماره 2: اصلاحیه آیین نامه قانون "حمایت از پدیدآورندگان......"
     بند 2 دستور جلسه مطرح و مقرر شد اصلاحات مربوط به آیین نامه که در جلسه شورای مرکزی سازمان مطرح شده، برای اعضا کمیسیون ارسال شودو اعضا موارد را بررسی نمایند.
     توجه: متن اصلاحات پیوست است.

     دستور شماره 3: بررسی موضوعات برای طرح در سمینار قانون برنامه پنجم توسعه
     در شهریورماه :
      مقرر شد اعضای کمیسیون برنامه پیشنهادی خود را جهت طرح در جلسه بعدی کمیسیون اعلام نمایند.در جلسه بعدی با توجه به پیشنهاد های ارایه شده در مورد افرادی که می بایست هدایت هر موضوع را برعهده بگیرند تصمیم گیری خواهد شد.

     • موضوع بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم و تدوین آیین نامه مربوطه و تکمیل جدول شماره 2 ارسالی توسط سازمان فناوری اطلاعات نیز مطرح و مقرر شد اعضا پیشنهاد های خود را به خانم علوی ارایه نمایند و در جلسه بعدی جمع بندی نهایی صورت گیرد.
     • به دلیل غیبت آقای دکتر کارگر موضوع نقشه جامع دولت الکترونیک مطرح نشد.     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان