سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     دومین نشست کمیسیون تدوین و بررسی قوانین و مقررات

     صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی سراسری 

     شماره: 2
     تاریخ : ۱۳۹۰/۰۳/۰۸
     موضوع : دومین نشست کمیسیون تدوین و بررسی قوانین و مقررات
     مکان جلسه : دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران زمان: 14:00 تا 16:00
     دبیر جلسه : حسین تبریزی
     دستور جلسه :
     • پیگیری مصوبات نشست قبل
     • اصلاحیه ماده 19 آیین نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
     • بررسی طرح ملی عدالت الکترونیکی
     حاضران در جلسه: حمیدرضا قمی (دبیرکل سازمان)، مهشید علوی (تهران)، سهیل مظلوم واجاری (تهران)، عیسی نجفی (خراسان رضوی) و حسین تبریزی (دبیرخانه سازمان)
     چکیده:
     1. خانم علوی در ارتباط با وظایف دبیر و رئیس کمیسیون توضیحاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید برخی وظایف دبیری که می بایست از طرف دبیرخانه اجرا شوند، از طریق دبیرخانه سازمان صورت پذیرد و ارسال دعوتنامه ها و... نیز توسط دبیر (یا دبیرخانه) و با هماهنگی رئیس کمیسیون صورت پذیرد.
      همچنین مقرر گردید صورتجلسات نیز توسط دبیر (یا دبیرخانه) تهیه و پس از تایید توسط رئیس کمیسیون، مصوب تلقی شده و برای اعضای کمیسیون ارسال شود.
     2. با توجه به فوریت بندهای 2 و 3 دستورجلسه و مهلت تعیین شده (روز دوشنبه مورخ 9/3/1390) جهت ارسال پاسخ رسمی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، مقرر گردید بند 1 دستورجلسه به نشست آتی کمیسیون موکول شود.
      همچنین مقرر گردید اعضاء نظرات خود را درخصوص بند 1 دستورجلسه به صورت کتبی آماده و در جلسه آتی کمیسیون مطرح نمایند.
     3. در رابطه با اصلاحیه ماده 19 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و همچنین طرح ملی عدالت الکترونیکی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و با توجه به ملاحظات موجود و مهلت مقرر جهت ارائه پاسخ رسمی سازمان به کارگروه فاوا (حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 9/3/1390)، مقرر گردید دبیر کمیسیون جوابیه ای تنظیم و پس از تایید رئیس کمیسیون برای جناب آقای مهندس قمی دبیرکل سازمان ارسال تا پس از تایید به عنوان پاسخ رسمی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به کارگروه فاوا ارسال شود.
      نکته: متن تهیه شده به پیوست صورتجلسه می باشد.
     4. مقرر گردید نشست آتی کمیسیون در روز سه شنبه مورخ 17/3/1390 از ساعت 16 الی 18 برگزار شود.


     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان