سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     اولین نشست کمیسیون تدوین و بررسی قوانین و مقررات

     صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی سراسری 

     شماره: 1
     تاریخ : ۱۳۹۰/۰۳/۰۲
     موضوع : اولین نشست کمیسیون تدوین و بررسی قوانین و مقررات
     مکان جلسه : دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران زمان: 14:00 تا 16:00
     دبیر جلسه : حسین تبریزی
     دستور جلسه :
     • انتخاب رئیس و دبیر کمیسیون
     • تعیین زمان برگزاری جلسات
     • بررسی پیش نویس سند نقشه جامع دولت الکترونیکی
     • آشنائی با کارگروه تخصصی قوانین و مقررات فاوا (زیرگروه کارگروه توسعه دولت الکترونیک )
     حاضران در جلسه: آقایان سهیل مظلوم ، سیامک کارگر جهرمی و خانم مهشید علوی
     چکیده:

     خلاصه مذاکرات:

     در مورد ردیف های 1 و 2 دستور جلسه مذاکره و نتیجه گیری شد. در مورد سند نقشه جامع دولت الکترونیکی (ردیف 3 دستور جلسه) اعضای کمیسیون امیدوار به تأثیر گذاری درمحتوای سند نبودند ولی موافق بودند که لازم است سند بررسی شود و چنانچه مواردی در سند لحاظ شده که تبعات و نتایج آن، مغایر مصلحت و منافع بخش است به مسولین اعلام شود و هم چنین اگرپیشنهادهایی مرتبط با بخش های مختلف سند موجود است به صورت مکتوب برای مسولین و تنظیم کنندگان سند ارسال شود.
     در این جلسه هم چنین دو پروپوزال پیشنهادی برای "جایگاه حقوقی فاوا " بررسی شد ولی به دلیل عدم توجیه اعضای کمیسیون در مورد ضرورت اجرای آن، تصمیم گیری به جلسه بعد موکول شد.
      فصل چهارم قانون برنامه پنجم توسعه، با موضوع "فناوری اطلاعات" نیز اگرچه جزو موضوعات دستور جلسه نبود ولی به دلیل ارسال مدرک برای اعضاء (پیوست دعوتنامه)، در جلسه مطرح شد و در این مورد نیز تصمیماتی اخذ شد .

     مصوبات:

     1. آقای مهندس نجفی به عنوان رییس و خانم مهندس علوی به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.
     2. زمان برگزاری جلسات روزهای سه شنبه هر دو هفته یک بار تعیین شد.
     3. در مورد سند"نقشه جامع دولت الکترونیکی" مقرر شد توسط کلیه اعضاء و همکاران به دقت بررسی شود وبویژه از سه جنبه مورد توجه قرار گیرد:
     • مواردی که با قوانین موضوعه در حوزه فناوری اطلاعات  و یا با منافع صنف در تضاد است.
     • مواردی که صنف پیشنهاد جامع تر یا تکمیلی دارد.
     مصوبات این جلسه
     عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان