سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     سامانه­های پردازش اطلاعات- تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم mm 90 (میلی متر) (in5/3(اینچ) ( با استفاده از ضبط مدوله‌سازی بسامد اصلاح شده در ftprad 916 15 (گذر شار در رادیان) , روی 80 لبه در هر طرف قسمت 1: خصوصیات ابعادی، فیزیکی و مغناطیسی
     شماره استاندارد ملی : 9529-1
     شماره استاندارد مرجع : ISO/IEC 9529-1:1989
     سال چاپ: 1391
        
     موضوع طبقه بندی سطوح ICS
     سطح اول : 35 / Information technology. Office machines
     سطح دوم : 35-220 / Data storage devices
     سطح سوم : 35-220-21 /
        
     چکیده:
        
     هدف:
     دریافت فایل: http://www.isiri.org/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=9d018b3b-85c1-473c-a0d0-503178944ab8
        
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان