سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     فناوری اطلاعات – تبادل داده بر روی لوحِ (دیسک) نوری mm120 (میلی-متر) و mm80 (میلی¬متر) با استفاده از قالبِ قابل نوشتن مجدد (+RW)– ظرفیت : Gbytes7/4 (گیگابایت) Gbytes46/1 (گیگابایت) در هر طرف (سرعت ضبط تا X4)
     شماره استاندارد ملی : 17341
     شماره استاندارد مرجع : ISO/IEC 17341:2009
     سال چاپ: 1392
        
     موضوع طبقه بندی سطوح ICS
     سطح اول : 35 / Information technology. Office machines
     سطح دوم : 35-220 / Data storage devices
     سطح سوم : 35-220-30 / Optical storage devices
        
     چکیده:
        
     هدف:
     دریافت فایل: http://www.isiri.org/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=68e6c339-a514-4078-b3d0-7d58a7e7a65a
        
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان