سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     فناوری اطلاعات- راهنماهایی برای دسترسی به تجهیزات اداری برای افراد کهن‌سال و افراد با ناتوانی جسمی
     شماره استاندارد ملی : 10779
     شماره استاندارد مرجع : ISO/IEC 10779:2008
     سال چاپ: 1392
        
     موضوع طبقه بندی سطوح ICS
     سطح اول : 11 / Health care technology
     سطح دوم : 11-180 / Aids for disabled or handicapped persons
     سطح سوم : 11-180-99 / Other standards related to aids for disabled and handicapped people
        
     چکیده:
        
     هدف:
     دریافت فایل: http://www.isiri.org/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=34407fee-e93b-4f46-8daa-3b8752d3de8c
        
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان