سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     فناوری اطلاعات -راهنمایی برای طراحی شمایل ها و نمادهای قابل دستیابی برای همه کاربران،شامل افراد مسن و ناتوان
     شماره استاندارد ملی : ISIRI 11491
     شماره استاندارد مرجع : ISO / IEC TR 19766
     سال چاپ: 1387
        
     موضوع طبقه بندی سطوح ICS
     سطح اول : 11 / Health care technology
     سطح دوم : 11-180 / Aids for disabled or handicapped persons
     سطح سوم : 11-180-99 / Other standards related to aids for disabled and handicapped people
        
     چکیده: شمایل‌های کامپیوتر معمولاً اشیاء نگاره‌ای معمولی هستند که به منظور دستکاری مستقیم در عمل به بخشی از کارکردهای سیستم، بکار می‌روند. مهارت ویژه مورد نیاز در عمل به این گونه تعاملات می‌تواند امکان محدود شدن بخشی از کاربران و محیطی که شمایل‌ها در آن به کار‌گیری شده است را در پی داشته و آنگاه می‌تواند در دسترسی به کارکردهای بنیادی پایین‌تری که به وسیله شمایل تأمین می‌شود، محدودیت به وجود آورد. این استاندارد، ویژگی‌ها و عملیات متنوعی را که می‌تواند به عنوان بخشی از سمبل‌های شمایل و یا رابط نگاره‌ای پیاده‌سازی شود، شناسایی می‌کند. هدف از این کار تأمین دسترسی بیشتر به کارکردهای بنیادی شمایل‌ها است.
        
     هدف:

     هدف از تدوین این استاندارد توصیه‌هایی برای طراحی شمایل‌هایی که توسط افراد مسن و ناتوان قابل استفاده باشند را مقرر می‌دارد. این توصیه‌ها کمکی برای پیاده‌سازی شمایل‌های قابل دستیابی برای کاربران است اگرچه این توصیه‌ها مطابق نیازهای افراد مسن و ناتوان توسعه داده شده‌اند، آن‌ها همچنین می‌توانند دستیابی بیشتری برای محدوده وسیعتری از کاربران،در زمینه‌های مختلف را فراهم کنند. این استاندارد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و کارکردها را معرفی می‌کند که می‌توان آن‌ها را به عنوان شمایل ‌‌های نگاره‌ای پیاده‌سازی نمود تا برای کارکردهای این شمایل‌ها‌، دستیابی بیشترین محدوده ممکن از کار، استفاده شود. ویژگی‌های متنی در این استاندارد تأکید شده‌اند، زیرا آن‌ها می‌توانند حالات مختلف معانی متفاوتی را منتقل نمایند. استاندارد ISO/IEC 11581-1 راهنمایی را برای اشکال نگاره‌ای شمایل‌ها ارائه می‌دهد. این گزارش تعابیر/ برداشت خاص از این ویژگی‌ها ویا این شمایل‌ها به طور عام نمی‌باشد.

     دریافت فایل: http://www.isiri.org/portal/files/std/11491.pdf
        
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان