سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     تلماتیک های ترافیک و حمل و نقل جاده ای(RTTT)- جمع آوری الکترونیکی هزینه(EFC)-ویژگی رابط برای شفاف سازی میان اپراتورها
     شماره استاندارد ملی : ISIRI 14904
     شماره استاندارد مرجع : ISO/TS 14904
     سال چاپ: 1389
        
     موضوع طبقه بندی سطوح ICS
     سطح اول : 03 / Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology
     سطح دوم : 03-220 / Transport
     سطح سوم : 03-220-20 / Road transport
        
     چکیده:
        
     هدف:
     دریافت فایل: http://www.isiri.org/portal/files/std/Iran-ISO%20TS%2014904.pdf
        
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان