سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     اطلاعات حمل و نقل و سامانه های کنترل(TICS)- مدیریت عمومی ناوگان و عملیات حمل بار تجاری- فرهنگ داده ها و مجموعه پیام ها برای شناسایی الکترونیکی و پایش حمل مواد و کالاهای خطرناک
     شماره استاندارد ملی : ISIRI 13189
     شماره استاندارد مرجع : ISO 17687
     سال چاپ: 1389
        
     موضوع طبقه بندی سطوح ICS
     سطح اول : 03 / Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology
     سطح دوم : 03-220 / Transport
     سطح سوم : 03-220-01 / Transport in general
        
     چکیده:
        
     هدف:
     دریافت فایل: http://www.isiri.org/protal/files/std/13189.PDF
        
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان